Oplossingen DUIF

DUIF biedt aan

 • Advisering waterbeheer
 • Faciliteren en ontzorgen beheer/investering/financiering rioolstelsels
 • Ondersteuning van tendermanagement, opzetten prestatiecontracten, asset management
 • Begeleiden van uw gemeente in samenwerkingsverbanden met uitvoerende en financierende marktpartijen
 • Design Build Finance Maintain (DBFM) contracten aanbieden in consortia met uitvoerende aannemers en financiers

Voordelen

 • State of the art riolering
 • Uitvoeringsrisico en onderhoudsrisico afwentelen
 • Gegarandeerde beschikbaarheid tegen vaste vergoeding
 • Levensduurrisico bij de aannemer
 • Meer vervanging van het riool eerder realiseren
 • Ontzien van de balans waardoor leencapaciteit niet wordt aangetast
 • Meer financieringsruimte voor andere taken
 • Ontzorging bestuur en management van de gemeente

Verantwoorde besluitvorming