Haarlem besteedt beheer openbare ruimte uit

Gemeente Haarlem besteedt als eerste in Nederland het volledig beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit, inclusief de riolering.

Op vrijdag 19 december 2014 ondertekenden de gemeente, vier marktpartijen en Spaarnelanden nieuwe contracten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de stad. Voor de komende vier jaar dragen deze partners samen de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud.

Slechts 11 contracten

Met de nu afgesloten contracten besteedt de gemeente al het beheer en onderhoud uit. Niet meer, zoals voorheen, met heel veel afzonderlijke contracten met verschillende partijen, maar ‘geclusterd’. De werkzaamheden die bij elkaar horen, gaan naar een en dezelfde partij. Met deze nieuwe indeling gaat Haarlem terug van zo’n zeventig contracten naar elf. Spaarnelanden blijft het grootste deel van het werk uitvoeren.

Nieuwe manier van werken

Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “Al eerder besteedde de gemeente onderhoudstaken uit aan de markt, bijvoorbeeld het asfalteren van wegen. Dat gaan we nu op grote schaal doen. Met deze nieuwe manier van werken, werken we efficiënter. De partners beschikken over de benodigde kwaliteit en kennis en worden uitgenodigd om initiatieven te nemen om hun werkzaamheden op innovatieve wijze uit te voeren.”

(Bron: haarlemupdates.nl)