Over DUIF

 • Organiseert outsourcing rioolbeheer
 • Expertise
  • Riooltechniek
  • Prestatiecontracten tenderen
  • DBFM structureren met banken en aannemers
  • Samenwerking met riool adviesorganisaties en rioolinfra-bedrijven
 • Samenwerkingsverband met Sweco (voorheen Grontmij)
 • Samenwerkingsverbanden ad hoc met Witteveen+Bos en HEVO
 • Samenwerking met BNG, DIF en andere investeerders/financiers
 • Opnemen van gemeentelijke medewerkers in de DUIF organisatie

Professional

DGA

Onze DGA Hans ter Borgh is van oorsprong registeraccountant en heeft als consultancy partner van o.a. PwC kennis van de samenwerking tussen publieke en private partijen. Heeft ervaring met regisserende rollen in projectorganisaties en is een verbinder die,  met respect voor herkenbare belangen,  op zoek is naar betekenis en waarde voor samenwerkende partijen in een maatschappelijke context. Hij is een denk/uitrol verbinder. Financiële structurering en risicomanagement zijn kerncompetenties.

Rioolmanagement

Onze rioolmanager heeft een langjarige ervaring op het gebied van stedelijk water beheer. Eerst als beheerder en nu als adviseur op het snijvlak van technische inhoud en beleid. Hij is een denk/doe verbinder. Hij is ervaren in het ontwikkelen en opstellen van beleid voor het (risico gestuurd) beheer van riolering en stedelijke watersystemen en het ontwerpen van oplossingen voor wateroverlast.

PPS jurist

Onze jurist is specialist op het gebied van aanbesteding en contractering bij PPS projecten. Hij is adviseur van DBFMO consortia in spraakmakende infrastructuur projecten.

Inkoop en tenders

Onze inkoopmanager heeft ruime ervaring met aanbestedings – en contracteringstrajecten. Zij heeft in verschillende rollen in dit veld geopereerd onder anderen als tender manager en adviseur voor de overheid.