Pilot DUIF

DUIF kan een pilot uitvoeren waarbij wordt gedemonstreerd dat er lagere lasten zijn over de gehele contractduur.

beslisboom riool

Wat houdt de pilot in?

 • Onderzoek DUIF doelmatigheid en haalbaarheid outsourcing
 • Inzichtelijk maken voordelen, cash positie en risico mitigering
 • Rapportage aan uw gemeentebestuur en ambtelijke organisatie
 • Gedefinieerde voordelen; rapportage adequaat voor verantwoorde besluitvorming

Hoe ziet de pilot er uit?

 • Gemengd team: u en onze mensen
 • Ambtelijke inzet beperkt
 • Scope bepalen: sector van het rioolstelsel
 • Simulatie offerte- en contractvorming markpartijen
 • Simulatie output, kosten, risico’s en financiering
 • Onafhankelijke audit door derden
 • Doorlooptijd vier maanden
 • Onze kosten marktconform
 • Eenmalige discount ten dienste van langlopende relatie

Rapportage DUIF faciliteert besluitvorming

 • Het rapport maakt een onderbouwde en verantwoorde beslissing mogelijk over de vraag of outsourcing in een DBFM samenwerking doelmatig en economisch rationeel is.