riool1

Outsourcing van uw rioolstelsel?
Een goed idee!

 

Turbulentie

 • De waterwereld is in beroering; doelmatigheids- en duurzaamheidseisen worden aangescherpt, ketenintegratie is onderwerp van studie en onderzoek en samenwerkings-strategieën worden beproefd.
 • Gemeenten staan voor kolossale vervangingsopgaven van het riool; financieringsknelpunten en risico management vraagstukken manifesteren zich.
 • Riooldiensten bij gemeenten zijn kwetsbaar door een vergrijzing van de staf en een brain drain van specialisten.

Dilemma

 • Is uw gemeente gebaat bij deskundige ontzorging?
 • Is een gehele of gedeeltelijke outsourcing interessant?
  • Versterking continuïteit
  • Effectieve risicobeheersing
  • Tijdige realisatie van het vervangingsprogramma
 • Hoe houdt u regie bij het op afstand zetten?

 Oplossing

 • DUIF kan deze outsourcing op zich nemen
 • Adviseur van het waterbeheer
 • Facilitator en ontzorger van rioolstelsels
 • Begeleiden van en participeren in Design Build Finance Maintain (Operate) publiek private samenwerkingen